Hans Følsgaard A/S


Theilgaards Torv 1
4600
Køge

Business category

Industrial sales

Employees

Medium-sized (50-249)

Description

Hans Følsgaard A/S er en international tech-virksomhed med stærk international repræsentation og pt. mere end 90 dygtige medarbejdere. Hans Følsgaard har hovedkontor i den Hvide By i Køge, kontor i Ry, Grimstad i Norge, Neumünster i Tyskland og Tianjin i Kina. Hans Følsgaard tilbyder højteknologiske produkter og løsninger til industrielle virksomheder og kunder inden for infrastrukturen og har fokus på løbende udvikling af unikke tilpassede løsninger.

Hans Følsgaard A / S is an international tech company with strong international representation and currently more than 90 skilled employees. Hans Følsgaard is headquartered in Køge and has offices in Ry, Grimstad in Norway, Neumünster in Germany and Tianjin in China. Hans Følsgaard offers high-tech products and solutions to industrial companies and customers within the infrastructure and focuses on the ongoing development of unique customized solutions.